نخستین جلسه دادگاه «عمر البشیر» امروز برگزار می‌شود

نخستین جلسه دادگاه «عمر البشیر» امروز برگزار می‌شود
نخستین جلسه از محاکمه رئیس جمهور سابق سودان امروز برگزار خواهد شد.

قرار است نخستین جلسه محاکمه «عمر البشیر» رئیس جمهور سابق سودان امروز برگزار شود.

این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وارده علیه عمر البشیر برگزار خواهد شد.

قرار بود نخستین جلسه دادگاهی البشیر روز شنبه گذشته برگزار شود اما همزمان شدن آن با امضای اسناد توافق در سودان باعث شد این جلسه به امروز موکول شود.

بر اساس گزارش های خبری این جلسه از دادگاه عمر البشیر علنی خواهد بود.

افزودن نظر