ائتلاف آمریکایی بدون موافقت بغداد وارد حریم هوایی عراق نشود

ائتلاف آمریکایی بدون موافقت بغداد وارد حریم هوایی عراق نشود
فرمانده عملیات مشترک عراق هشدار داد که هواپیماهای ناشناس در حریم هوایی این کشور هدف قرار خواهند گرفت.

«یحیی رسول» فرمانده عملیات مشترک عراق درباره نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای ناشناس هشدار داد.

بر اساس این گزارش، فرمانده عملیات مشترک عراق هشدار داد که هواپیماهای ناشناس در حریم هوایی این کشور هدف قرار خواهند گرفت.

وی گفت: ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نباید بدون موافقت دولت عراق در حریم هوایی این کشور پرواز کند.

یحیی رسول افزود: هر هواپیمایی که بدون موافقت عبدالمهدی در عراق به پرواز در بیاید، هدف قرار خواهد گرفت.

افزودن نظر