هشدار آمریکا درباره سفر به هنگ‌کنگ

هشدار آمریکا درباره سفر به هنگ‌کنگ
وزارت خارجه آمریکا در خصوص سفر به هنگ‌کنگ هشدار داد.

وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه ضمن افزایش سطح هشدار در خصوص هنگ کنگ به علت تشدید ناآرامی ها در این منطقه، توصیه نامه ای برای سفر به هنگ کنگ منتشر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: توصیه می شود کسانی که تمایل به سفر به هنگ کنگ دارند، لازم است همه جوانب احتیاط را لحاظ کنند.

اعتراض ها در هنگ کنگ بر سر استرداد یک متهم به چین آغاز شد ولی معترضان هم اکنون باتغییر خواسته های خود و تحت تأثیر دخالت های غربی ها خواستار خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ هستند که منصوب چین است.

افزودن نظر