ارتش سوریه در غرب ادلب و حومه لاذقیه هم جبهه جدیدی گشود

ارتش سوریه در غرب ادلب و حومه لاذقیه هم جبهه جدیدی گشود
همزمان با پیشروی های برق آسای ارتش سوریه در جنوب ادلب در غرب آن و حومه لاذقیه نیز نیروهای سوری جبهه جدیدی گشوده و به پای دیوارهای شهر راهبردی کبانی رسیده اند.

ارتش سوریه علاوه بر جنوب ادلب در غرب آن در حومه لاذقیه نیز جبهه جدیدی علیه تروریستها گشوده است.

ارتش سوریه بر بلندهای راهبردی که به شهر کبانی مشرف است که از جمله مناطقی است که تروریستهای آسیایی در آن هستند. این در حومه لاذقیه و در حومه غربی ادلب است.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: ارتش سوریه در ابتدا بر کوه الزویقات مسلط شد و سپس به سوی بلندی های اطراف آن پیشروی کرد که یکی از گذرگاههای منتهی به شهرک راهبردی کبانی است. تروریستهای حزب الترکستانی در جسرالشغور، داما و السرمانیه در حومه غربی و جنوبی ادلب هستند.

منبع سوری بیان کرد: عملیات با حمایت هوایی و مشارکت جنگنده های روسی انجام می شود و همزمان با پیشروی های ارتش سوریه در حومه شمالی حماه و جنوب ادلب است که سبب تشتت تروریستها شده است و آنها توان رویارویی با ارتش سوریه را ندارند و اقدامات آنها شامل کندن تونل و تحکیم مواضع خود در خطوط مقدم هم بی ثمر بوده است.

ارتش سوریه به پشت دیوارهای کبانی رسیده است و با سقوط کبانی پنج ارتفاع متوالی که برخی بر دیگری مشرف هستند، سقوط خواهد کرد و پس از آن داما، السرمانیه، الناجیه تا جسر الشغور به کنترل ارتش سوریه درخواهد آمد.

افزودن نظر