نتایج بی سابقه یک نظرسنجی در آلمان؛ نارضایتی از وضعیت دموکراسی

نتایج بی سابقه یک نظرسنجی در آلمان؛ نارضایتی از وضعیت دموکراسی
نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم نسبت به وضعیت دمکراسی در این کشور رضایتمندی ندارند.

بر اساس نتایج نظرسنجی که از سوی موسسه تحقیقاتی فردریش ابرت انجام شده حدود ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در خصوص وضعیت دمکراسی در آلمان ابراز نارضایتی کردند.

این در حالی است که ۴۶/۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی وضعیت دمکراسی در آلمان را رضایت بخش دانسته اند.

در تحلیل این نظرسنجی آمده است: مردم شرق آلمان در مقایسه با مناطق غرب این کشور بیشترین تعداد نارضایتی از وضعیت دمکراسی را داشته اند.

در بخش دیگری از اعلام نتایج این نظرسنجی حدود دو سوم از شرکت کنندگان درخصوص اوضاع اقتصادی در آلمان ابراز نارضایتی کرده اند.

نتیجه این نظرسنجی تاکنون سابقه نداشته است.

افزودن نظر