عراق مخالف هر تصمیمی که اراضی فلسطینی را به اسرائیل بدهد، است

عراق مخالف هر تصمیمی که اراضی فلسطینی را به اسرائیل بدهد، است
وزیر خارجه عراق در تماس تلفنی با همتای فلسطینی خود بر مخالفت با هر تصمیمی که منجر به از دست رفتن اراضی فلسطینی به نفع رژیم صهیونیستی بشود، تاکید کرد.

محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق بر مخالفت با هر تصمیمی که اراضی فلسطینی را به رژیم صهیونیستی بدهد، تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای گفت: حکیم با ریاض المالکی همتای فلسطینی خود راههای تقویت همکاری دوجانبه و برخی موضوعات منطقه ای به ویژه بارزترین تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

وی در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی همتای فلسطینی خود بر حمایت عراق و یاری آن از آرمان فلسطین و مبارزات ملت فلسطین برای دست یابی به حقوق مشروعش و نیز تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شریف تاکید کرد و بر مخالفت عراق با هر تصمیمی که اراضی فلسطینی را به رژیم صهیونیستی بدهد، تاکید کرد.

وزیر خارجه عراق خواستار توجه به قطعنامه های بین المللی درباره فلسطین شد.

افزودن نظر