تلفات و خسارات ارتش اسرائیل ۴ برابر بیش از جنگهای سابق خواهد بود

تلفات و خسارات ارتش اسرائیل ۴ برابر بیش از جنگهای سابق خواهد بود
کارشناسان نظامی اسرائیلی اذعان کردند که تلفات و خسارات ارتش این رژیم در هر جنگ آتی چهار برابر بیشتر از جنگهای سابق خواهد بود.

کارشناسان نظامی اسرائیلی اذعان کردند که تلفات و خسارات ارتش این رژیم در هر جنگ آتی چهار برابر بیشتر از جنگهای سابق خواهد بود.

این کارشناسان علت آنرا توسعه توان هجومی جنبش مقاومت فلسطین دانستند.

رای الیوم می نویسد: ارسال پهپادها از غزه برای ماموریت شناسایی و رصد و بازگشت سالم به پایگاهشان بدون اینکه راداردهای اسرائیلی آنها را رصد کنند یا سامانه گنبد آهنین آنرا رصد کند؛ نمایانگر تحول بی سابقه در تجهیزات مقاومت و دقت آن است.

این رسانه آورده است: پهپادها جای بالن های آتشزا را گرفته اند. این ناشی از اراده مقاومت و اعتماد به نفس آن است و اینکه به رژیم های عربی امید نبسته و به محور مقاومت که هدفش آزادسازی اراضی و مقدسات است، ملحق شده است.

رای الیوم نوشت: مقاومت لبنان و فلسطین به استراتژی بازدارندگی اکتفا نکرده است و طرحهای هجومی را دنبال می کند که سرفصل بارز آن نفوذ در عمق خاک فلسطین اشغالی و آزادسازی شهرها خواه در شمال یا در جنوب است. بنیامین نتانیاهو اگر امیدی به پیروزی سریع ضد جنبش مقاومت فلسطین داشت، اندکی در اعزام نظامیان و تانکها و جنگنده هایش تردید نمی کرد.

این رسانه می نویسد: مقاومت فلسطین خود را مهیای نبرد احتمالی با اسرائیل می کند و این از طریق توسعه تسلیحات و جنگ افزارهایش برای گرفتن زمام امور در صورت لازم است که مایه نگرانی سران اسرائیل شده است و تل آویو از هر گونه رویارویی از بیم تلفات سنگین پرهیز می کند.

افزودن نظر