ترامپ: عجله‌ای برای توافق با ایران ندارم!

ترامپ: عجله‌ای برای توافق با ایران ندارم!
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که عجله ای برای توافق با ایران ندارد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که عجله ای برای توافق با ایران ندارد.

ترامپ گفت: اگر این اتفاق نیافتد، برای من مناسب است. من مدت نامحدودی دارم.

وی در پاسخ به اینکه اکنون توپ در زمین چه کسی است، گفت: توپ در زمین کسی نیست. ایران می‌تواند هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد. مشکلی نیست. من وقت زیادی دارم، ولی کشور آنها درگیر مشکلات اقتصادی است.

ترامپ با توهین دوباره به مقامات ایران مدعی شد: مطمئن نیستم رهبران ایران به فکر مردمشان باشند. اگر باشند، توافق می‌کنند. و اگر توافق نکنند فقط به خودشان فکر می‌کنند.

افزودن نظر