حشد شعبی روند حوادث در عراق و جهان را تغییر داد

حشد شعبی روند حوادث در عراق و جهان را تغییر داد
معاون رئیس نیروهای حشد شعبی خطاب به آیت الله العظمی «سید علی سیستانی» نامه ای ارسال کرد.

«ابومهدی المهندس» معاون رئیس سازمان حشد شعبی عراق در نامه خود به آیت الله العظمی «سید علی سیستانی» مرجع عالی قدر شیعیان این کشور تاکید کرد: نیروهای حشد شعبی توطئه‌های خارجی و داخلی علیه عراق را خنثی کردند.

در ادامه این نامه آمده است: نیروهای حشد شعبی روند حوادث در عراق و جهان را تغییر دادند.

المهندس تصریح کرد: ما در صف نخست کشورهایی بودیم که تکفیر و تندروی نمود پیدا کرده در داعش را شکست دادیم.

وی افزود: زمانی پیروزی علیه نیروهای شر در برابر دیدگان جهانیان صورت گرفت که همگان به سقوط کشور دل خوش کرده بودند. ما بر سر ادامه دادن راه جهاد و مقاومت و فداکاری پیمان می‌بندیم.

افزودن نظر