آسیب دیدگی نفت کش حامل متانول در دریای عمان

آسیب دیدگی نفت کش حامل متانول در دریای عمان
گزارش های خبری از آسیب دیدگی نفت کش ها در جریان حادثه امروز دریای عمان حکایت دارد.

در جریان حادثه صورت گرفته برای دو نفت کش در دریای عمان یکی از خدمه این نفت کش ها مجروح شده است.

هم چنین بخش راست این نفت کش دچار آسیب شده است.

بلومبرگ نیز به نقل از مسئولان یکی از این نفت کش ها با نام «کوکوکا کوراگس» نوشت: مخزن این نفت کش حاوی متانول بوده و در جریان این حادثه آسیب دیده است.

آنها تاکید کردند که نفت کش مذکور از منطقه الجبیل عربستان راهی سنگاپور شده بود.

افزودن نظر