درخواست حماس از اتحادیه عرب در خصوص نشست منامه

درخواست حماس از اتحادیه عرب در خصوص نشست منامه
سخنگوی جنبش حماس از اتحادیه عرب خواست تا از اعضای خود بخواهد در نشست منامه شرکت نکنند.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: ما از اتحادیه عرب می خواهیم تا از کشورهای عضو این اتحادیه بخواهد در نشست منامه شرکت نکنند.

وی در ادامه افزود: شرکت در نشست منامه برای مصوبات و تصمیم گیری های اتحادیه عرب در خصوص فلسطین در تضاد است.

قاسم تصریح کرد: مخالفت برخی از کشورهای عربی با مشارکت در این نشست بیانگر پایبندی آنها به هویت عربی و ملی در قبال مسأله فلسطین به عنوان مسأله اصلی اعراب است.

نشست منامه قرار است در راستای اجرای طرح آمریکایی معامله قرن برگزار شود.

افزودن نظر