انتخابات پارلمان اروپا در ۲۱ کشور اروپایی پایان یافت

انتخابات پارلمان اروپا در ۲۱ کشور اروپایی پایان یافت
برگزاری انتخابات پارلمان اروپا در حالی در ۲۱ کشور اروپایی پایان یافت که این انتخابات تا ساعت ۲۳ بوقت محلی در برخی از کشورهای اروپایی ادامه دارد.

در چهارمین روز از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا رأی گیری در ۲۱ کشور اروپایی به پایان رسید.

بر اساس کمیته برگزاری انتخابات پارلمان اروپا پس از پایان رأی گیری در حوزه‌های انتخاباتی باقی مانده که تا ساعت ۲۳ بوقت محلی تعیین شده، شمارش آرا آغاز و کمتر از یک ساعت بعد اولین نتایج منتشر خواهد شد.

در این انتخابات که از روز پنجشنبه آغاز شده حدود ۴۲۷ میلیون اروپایی برای تعیین ۷۵۱ نماینده به پای صندوق‌های رأی رفتند.

پیش بینی می‌شود راستگراها در این انتخابات بیشترین کرسی پارلمان اروپا را از آن خود کنند.

افزودن نظر