آمریکا در ورای انفجارها و بی ثباتی در عراق است

آمریکا در ورای انفجارها و بی ثباتی در عراق است
یکی از اعضای کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که آمریکا به دنبال بی ثبات کردن عراق است تا نیروهای بیشتری به بهانه ناامن بودن این کشور به آن اعزام کند.

کریم المحمداوی عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: هر بلایی که در عراق از آن سخن گفته می‌شود، آمریکا در ورای آن است. واشنگتن به دنبال برهم زدن اوضاع است تا وانمود کند که اوضاع عراق ناامن و بی ثبات است.

وی افزود: هدف آمریکا از این اقدامات، افزایش نیروهایش در عراق است. آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای ماندن در عراق است تا در نزدیکی ایران بماند. آمریکا به داعش مجال خودنمایی داد.

عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: انفجارها و مشکلات امنیتی که در برخی شهرها و استان‌های عراق روی می‌دهد، آمریکا در ورای آن است.

افزودن نظر