خواهان جنگ نیستیم اما از حقوق خود چشم پوشی نمی‌کنیم

خواهان جنگ نیستیم اما از حقوق خود چشم پوشی نمی‌کنیم
رئیس پارلمان لبنان امروز در دیدار هیاتی از کنگره آمریکا گفت: خواهان جنگ نیستیم اما از حقوق خود در خشکی و دریا چشم پوشی نمی کنیم.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز در عین التینه با الیوت انگل رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا و هیأت همراهش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تحولات کنونی لبنان و منطقه مورد رایزنی قرار گرفت.

نبیه بری تاکید کرد: درباره اوضاع لبنان که موفق به عبور از مراحل دشواری از طریق وحدت لبنانی و گفتگو میان آنها شده است، بدبین نیستیم.

درباره ترسیم مرزهای دریایی و زمینی این کشور هم گفت: لبنان خواهان جنگ نیست اما از حاکمیت و حقوق خود در خشکی و دریا چشم پوشی نخواهد کرد.

افزودن نظر