۲۵ ماه مه صفحه درخشانی در تاریخ لبنان است

۲۵ ماه مه صفحه درخشانی در تاریخ لبنان است
رئیس حزب توحید لبنان با اشاره به اینکه ۲۵ ماه می صفحه درخشانی در تاریخ لبنان است، بر حمایت از مقاومت تاکید کرد.

وئام وهاب رئیس حزب توحید لبنان به موضع گیری درباره عید مقاومت پرداخت.

وی افزود: ۲۵ ماه مه صفحه درخشانی در تاریخ لبنان است.

رئیس حزب توحید لبنان تاکید کرد: ما در هر زمان و در هر رویارویی در کنار مقاومت می‌ایستیم زیرا مقاومت حامی لبنان در حال حاضر است.

وهاب خاطر نشان کرد: ارتش شریک مقاومت در آزادسازی است.

افزودن نظر