مواضع فریبکارانه آمریکا باعث شکست مذاکرات هانوی شد

مواضع فریبکارانه آمریکا باعث شکست مذاکرات هانوی شد
یکی از سخنگویان وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد: مواضع فریبکارانه آمریکا باعث شکست مذاکرات هانوی شد؛ لذا واشنگتن هرچه متخاصم‌تر شود، واکنش ما هم سخت‌تر است.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه کره شمالی امروز جمعه اعلام کرد: مواضع خودسرانه و فریبکارانه آمریکا نگذاشت دومین نشست سران کره شمالی و آمریکا به موفقیتی دست یابد.

این سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در این خصوص گفت: دلیل اصلی شکست مذاکرات ماه فوریه در شهر هانوی اتخاذ مواضع خودسرانه و فریبکارانه آمریکا و اصرار بر روشی بود که کاملاً غیرممکن بوده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: آمریکا هرگز نمی تواند ذره ای ما را با ابزاری که در سر می پروراند به جلو حرکت دهد. واشنگتن هر چه نسبت به ما خصمانه و فریبکارتر شود، واکنش ما سخت تر خواهد بود.

افزودن نظر