ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ پولی در دولت یازدهم/ دولت حاضر نشد لایحه اصلاح نظام بانکی را تدوین کند

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره‌های مطرح‌شده در گفت‌وگو با علی مدنی‌زاده اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...

ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ پولی در دولت یازدهم/ ساختار تصمیم‌گیری درون دولت مشکل داشت

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره‌های مطرح‌شده در گفت‌وگو با علی مدنی‌زاده اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...

ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ بانکی در دولت یازدهم/ دولت نظام فکری یکپارچه نداشت

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره‌های مطرح‌شده در گفت‌وگو با علی مدنی‌زاده اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...

ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ بانکی از زبان مشاور دولت یازدهم/تصمیم دولت شبانه تغییر می‌کرد

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره های مطرح شده در گفت وگو با علی مدنی زاده، اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...

ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ بانکی دولت یازدهم/تصمیم دولت شبانه تغییر می‌کرد

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره های مطرح شده در گفت وگو با علی مدنی زاده، اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...

ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ بانکی دولت یازدهم/مجبور بودیم به کسی که ادبیات خوانده جغرافی درس بدهیم

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره های مطرح شده در گفت وگو با علی مدنی زاده، اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید