سرخابی‌ها را به روش"پیمان مدیریت" یا "اجاره به شرط تملیک" واگذار کنید

سرخابی‌ها را به روش"پیمان مدیریت" یا "اجاره به شرط تملیک" واگذار کنید
نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال، از "پیمان مدیریت" و "اجاره به شرط تملیک" بعنوان روش‌های جایگزین برای فرابورس و مزایده در راستای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس(باتوجه به شرایط کنونی ورزش و فوتبال کشور بویژه مشکلات مربوط به درآمدزایی باشگاه‌ها) یاد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز،

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با موضوع بررسی وضعیت خصوصی سازی باشگاه های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس و شیوه واگذاری آنها برگزار شد.

در این جلسه طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر نمایندگان مردم تهران در مجلس، تنی چند از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، سید کاظم اولیایی، علی جباری و نصراله عبدالهی از اعضای هیات مدیره شرکت پیشکسوتان باشگاه استقلال، مجید خاتونی جامعه شناس و مدیر انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ، مهدی حاجی وند مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب خصوصی سازی فوتبال و محسن نظرپور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ورزش و از مشاوران و کارشناسان کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتند.

دولتی کردن سرخابی ها اشتباه بود

در ابتدای این نشست سیدکاظم اولیایی با اشاره به یک تصمیم اشتباه در دولتی کردن باشگاه های استقلال و پرسپولیس طی دهه های گذذشته، آن را خطایی ماندگار عنوان داشت که در این مدت در اثر ریل گذاری نادرست، وضعیت نامناسب و مدیریت غیراستاندارد را برای این باشگاه ها در پی داشته است.

وی با اشاره به جدیت مجلس در بحث واگذاری این دو باشگاه مردمی، اقدام و تلاش های کمیسیون های مجلس و مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش ها را گامی موثر و رو به جلو در این زمینه عنوان کرد و با انتقاد از رفتارهای دوگانه دولت ها در سال های گذشته آن را مانعی جدی در سامان دهی وضعیت باشگاه ها در کشور برشمرد.

اولیایی همچنین بر جایگاه نهادهای تاسیس شده در بخش های پیشکسوتان و هواداران و مدیران و نقش آنان در اداره باشگاه استقلال اشاره داشت.

مشکلات فوتبال ناشی از دخالت های دولت است

مجید خاتونی نیز در این نشست عدم بهره مندی جامعه از کارکردهای متعدد فوتبال را نتیجه مدیریت نادرست در فوتبال و اداره باشگاه ها توسط دولت عنوان کرد.

این جامعه شناس ورزش، فوتبال را پدیده چند وجهی برشمرد و انتفاع جامعه از تمام کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی باشگاه ها را حق مسلم مردم دانست.

به گفته وی، فوتبال در ایران دچار کژکارکرد و تحریف شده و دولت ها با تعارض حمایت و دخالت به جای پرداختن به ورزش همگانی (ورزش برای همه) و تضمین سلامتی و نشاط جامعه، با دخالت در فوتبال به عنوان حوزه غیرمرتبط مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

خاتونی همچنین باشگاه های استقلال و پرسپولیس را سرمایه های ارزشمند ملی قلمداد کرد که متعلق به هواداران و مردم بوده و جنس این برندها را متفاوت از شرکت های تجاری واگذار شده در سازمان خصوصی سازی برشمرد.

وی در ادامه وظیفه نمایندگان مجلس را در ساماندهی باشگاه ها به عنوان امانت مردم نزد دولت را وظیفه ای مهم عنوان کرد، خصوصی شدن سرخابی ها را نیازمند یک بازه زمانی حداقل 5 ساله و سپری کردن دوران گذار دانست که در فاصله زمانی مشخص، شرایط و زمینه های انتقال و مدیریت مطلوب آنها تحقق یابد.

سرخابی ها را به روش پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک واگذار کنیم

مهدی حاجی وند هم در این نشست با اشاره به تاریخچه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و عدم حصول نتیجه در امور واگذاری این دو باشگاه در طول سال های گذشته، نگرش دولت و شیوه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و مجلس از جمله واگذاری باشگاه های سرخابی از طریق مزایده و فرابورس را در این برهه زمانی(با توجه به فراهم نبودن بستر واگذاری آنها از جمله مشکلات مربوط به درآمدزایی باشگاه ها)، غیرممکن دانست

نویسنده کتاب خصوصی سازی فوتبال گفت: با توجه به مشکلات موجود و مهیا نبودن شرایط واگذاری باشگاه های ورزشی، دو شیوه واگذاری از طریق فرابورس و فروش باشگاه ها از طریق مزایده را اقدامی غیرکارشناسانه و همراه با ناکامی عنوان کرد.

این مدرس دانشگاه دو شیوه پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک را دو شیوه مناسب برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط کنونی برشمرد و تصریح کرد: این شیوه ها از واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید و اشاره قانون گذار قرار گرفته اند،؛ اما تا کنون در کشور اجرایی نشده اند. ضمن این که این دو روش، روش هایی تجربه شده و موفق در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی در جهان نیز هستند.

پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک چه نوع واگذاری هستند؟

حاجی وند افزود: در روش پیمان مدیریت واگذاری مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی(با حفظ مالکیت دولت))، مدیریت باشگاه ورزشی برای مدت معین(مثلا 10 ساله یا کمتر و بیشتر) به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده رقابتی یا مذاکره واگذار می شود. در این نوع واگذاری مدیریت باشگاه(در قبال بهای پیمان و انجام خدمت) در اختیار پیمانکار است و مالکیت آن کماکان در اختیار دولت می ماند.

نویسنده کتاب خصوصی سازی فوتبال اضافه کرد: قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره به مدت مشخصی داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره(در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر) به نام او انتقال یابد.

وی اذعان داشت: به عبارت دیگر در این روش باشگاه به شرکت غیردولتی سهامی خاص یا سهامی عام از طریق مزایده عمومی برای مدتی معین واگذار می شود. واگذارکننده شروطی پیش بینی می کند و پس از انجام شروط مربوط، مالکیت باشگاه در اختیار مستأجر قرار می گیرد.

مزایای این نوع واگذاری ها

حاجی وند در ادامه در خصوص مزایای واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک تصریح کرد: هر یک از این روش ها مزایایی دارند که به اختصار باید یکی از بزرگترین آنها را این موضوع عنوان کرد که در این نوع از واگذاری، مدیریت باشگاه به بخش خصوصی واگذاری می شود و در صورت عملکرد مثبت متقاضیان در اداره باشگاه، امکان واگذاری مالکیت نیز برای دولت فراهم است. ضمن این که در مدت قرارداد به هر یک از این روش ها، این فرصت نیز برای دولت فراهم می شود تا مقدمات واگذاری باشگاه های ورزشی از جمله رفع موانع درآمدزایی آنها را فراهم آورد.

بازار سرمایه گزینه مناسبی است، اما شرایطش فراهم نیست

این مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس گفت: واگذاری باشگاه ها از این طریق، روشی مناسب است که بزرگترین مزیت آن شفاف شدن صورت های مالی و گزارشات و تعیین تکلیف درآمدها و بدهی های این دو باشگاه است. با این حال چون صورت های مالی و دخل و خرج سرخابی ها مشخص نیست و از سوی دیگر پذیرش این دوباشگاه در بازار سرمایه منوط به ارائه صورت های مالی و گزارشات شفاف است، این روش از واگذاری در راستای خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در کشور تحقق نخواهد یافت.

واگذاری از طریق پیمان مدیریت و اجاره توجیه اقتصادی دارد

محسن نظرپور هم در این نشست، استقلال و پرسپولیس را تحت مدیریت اصولی و غیردولتی بنگاه های اقتصادی سودده برشمرد که ظرفیت تامین منابع مالی و خود اتکایی آنها فراهم است.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ورزش نیز امکان خوداتکایی و توجیه اقتصادی سرخابی ها را در دو شیوه مدیریت پیمان و اجاره به شرط تملیک را عملیاتی خواند.

تلاش مجلس برای یافتن راه حل مناسب

در ادامه این نشست طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بر تلاش مجلس و کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش برای یافتن راه حلی مناسب در جهت عدم دخالت دولت در ورزش حرفه ای و به خصوص باشگاه های فوتبال اشاره داشت.

وی ضمن تقدیر از عملکرد پیشکسوتان باشگاه استقلال از نهادسازی و تشکیل شرکت پیشکسوتان استقلال ایرانیان این اقدام را لازم و مفید برشمردند.

مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این نشست در خصوص تاثیر و سهم پیشکسوتان در توسعه برند سرخابی ها نقش آنان را در واگذاری این دو باشگاه بسیار مهم عنوان کرد.

خورشیدی طرح های پیشنهادی کارشناسان را در این زمینه بسیار مناسب با قابلیت اجرا عنوان کرد و از همپوشانی و هماهنگی آنها با اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 88 قانون سخن گفت.

فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران در این نشست، طرح های پیشنهادی در این جلسه را تازه و متفاوت از طرح های دیگر دانست که باید مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرند.

در پایان اعضای کمیسیون فرهنگی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته شده توسط پیشکسوتان فوتبال بر لزوم مطالعه و اجرای طرح های عنوان شده و نیز همکاری بیشتر با کارشناسان حاضر در جلسه تاکید کردند و مقرر شد این نشست ها ادامه یابد.

کتاب خصوصی سازی فوتبال منتشر شد

انتهای پیام/

افزودن نظر