احداث خزانه ایستگاهی برای پرورش نشاء

احداث خزانه ایستگاهی برای پرورش نشاء
رشت - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به برنج کاران توصیه کرد که حتماً برای پرورش نشاء اقدام به احداث خزانه ایستگاهی کنند.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، اکبرزاده روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با توصیه به این امر، خزانه ایستگاهی را جوی پشته ای ذکر کرد و ادامه داد: این خزانه، خزانه ایست متناسب با شیب زمین و حداکثر تا 15 متر طول با عرض حدود دو متر که فاصله دو پشته خزانه از هم 30 سانتیمتر باشند (جوی آبی به طول پشته ها و به عرض 30 سانتیمتر و عمق 15 سانتیمتر).


وی اظهار داشت: سطح مفید خزانه جوی پشته ای برای یک هکتار زمین اصلی تا 200 مترمربع توصیه می شود ضمن اینکه رطوبت لازم باید حتماً از طریق نشت آب جوی ها تامین شده و نیاز به آبیاری غرقابی نبوده و در روزهای آخر خزانه قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی، باید سطح خزانه غرقاب باشد تا کندن نشاء به سهولت انجام پذیرد.
وی در مورد میزان بذر در هکتار گفت: در خزانه ایستگاهی حدود 40 کیلوگرم بذر خشک و یا 50 کیلوگرم بذر جوانه دار توصیه می شود ضمن آنکه بطورکلی استفاده از نایلون به منظور پیش رس نمودن نشاء و جلوگیری از خطرات ناشی از سرمای بهاره مهم است.
به گفته اکبرزاده، با گذاشتن دماسنج معمولی در زیر نایلون و در وسط ارتفاع تونل و یا استفاده از دماسنج لیزری می توان درجه حرارت فضای داخل خزانه را کنترل کرد و درصورت افزایش دمای داخل تونل خزانه با کنار زدن قسمتی از نایلون بخصوص در هوای آفتابی، می بایست از افزایش درجه حرارت زیر پوشش نایلونی جلوگیری به عمل آید.
وی مناسب ترین درجه حرارت رشد و نمو گیاه در خزانه را تا پنج روز اول طی روز 30 تا 32 درجه سانتیگراد و طی شب 20 تا 25 درجه سانتیگراد، از روز ششم تا پانزدهم طی روز 20 تا 25 درجه سانتیگراد و طی شب 15 تا 20 درجه سانتیگراد و از روز پانزدهم تا بیستم طی روز 20 درجه سانتیگراد و شب 12 تا 15 درجه سانتیگراد ذکر کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: از پنج تا هفت روز قبل از نشاء کاری پوشش پلاستیک خزانه برداشته شود؛ در طول دوره خزانه و در تمام روزهایی که هوا آفتابی بوده، باید قسمتی از نایلون تونل ها برداشته شود زیرا در غیر این صورت نشاءها صدمه خواهند دید.
طبق تقویم زراعی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی گیلان، نشاء کاری از هفتم اردیبهشت ماه به بعد توصیه شده است.
گیلان 238 هزار هکتار زمین شالیزار و 300 هزار شالیکار دارد و بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان در شهرستان‌های رشت و صومعه سراست.
از مجموع اراضی شالیکاری گیلان، 180 هزار هکتار از طریق کانال های آبرسانی از آب سد سفیدرود آبیاری می شوند و بقیه نیز از آب بندان ها و رودخانه های داخلی استان استفاده می کنند.
برای انجام کشت برنج در گیلان ابتدا دو مرحله شخم (زمستانه و بهاره) از ابتدای دی ماه در زمین های شالیزاری تا اواخر فروردین ماه انجام می شود. پس از انجام این مرحله شخم، عملیات خزانه گیری از فروردین ماه آغاز می شود و از پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه به بعد نیز زمان انتقال نشاء برنج به زمین های آب تخت شده است. از این مرحله تا نیمه دوم تیرماه نیز زمان داشت برنج است و از این زمان تا نیمه شهریورماه ، کار برداشت محصول برنج انجام می شود.
هر سال حدود 750 تا 850 هزار تن برنج سفید در استان به دست می آید؛ ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای گیلان کشت می شود. بیشترین رقم های کشت شده برنج در این استان، رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر 85 درصد محصول برنج گیلان را شامل می شود.
7296/2007/

افزودن نظر