نوبخت به نمایندگی از رئیس جمهور عازم شیراز شد

نوبخت به نمایندگی از رئیس جمهور عازم شیراز شد
نوبخت در پی وقوع سیل در شیراز، به عنوان نماینده رییس جمهور به این شهر سفر کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور بررسی خسارات مناطق سیل زده عازم شیراز شد.

ارائه راههای جبران آن در جلسه چهارشنبه هیأت دولت و تصویب نهایی آنها، مأموریت ویژه نوبخت برای این سفر است.

افزودن نظر