ارزش صادرات 9 ماهه محصولات پتروشیمی به 9 میلیارد دلار رسید

ارزش صادرات 9 ماهه محصولات پتروشیمی به 9 میلیارد دلار رسید
مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان آذر به 40 میلیون و 500 هزار تن و ارزش صادرات به بیش از هشت میلیارد و 946 میلیون دلار رسید.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، مجموع تولید صنعت پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از سه میلیون و 800 هزار تن بود.


عملکرد 20 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان آذرماه امسال 14 میلیون و 369 هزارتن ثبت شد.
همچنین عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد تولید این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 17 میلیون 968 هزارتن بود.
تولید واقعی 20 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در 9 ماهه به بیش از هشت میلیون و 200 هزار تن رسید.
**صادرات محصولات پتروشیمی
صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان آذرماه به 15 میلیون و 710 هزار تن با ارزش هشت میلیارد و 946 میلیون دلار رسید.
مجتمع های پتروشیمی در آذرماه سال 1397 بیش از یک میلیون و 466 هزار تن محصول به ارزش بیش از 714 میلیون دلار را صادر کردند.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) از ابتدای سال تا پایان آذرماه بیش از هشت میلیون و 424 هزار تن محصول به ارزش چهار میلیارد و 577 میلیون دلار صادر شد.
در منطقه ماهشهر نیز بیش از سه میلیون و 993 هزار تن محصول به ارزش بیش از 2 میلیارد و 396 میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
در سایر مناطق، بیش از سه میلیون و 288 هزار تن محصول به ارزش یک میلیارد و 972 میلیون دلار صادر شد.
به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با راه اندازی طرح های جدید اکنون به 64 میلیون تن در سال رسیده است.
مجموع ارزش پارسال محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور 17 میلیارد و یکصد میلیون دلار بود که حدود 12 میلیارد دلار مربوط به صادرات می شد.
ارزش محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد دلار بود.
اقتصام*2022*1961*

افزودن نظر