اداره کل راهداری سیستان و بلوچستان دستگاه برتر سامان ستاد شد

اداره کل راهداری سیستان و بلوچستان دستگاه برتر سامان ستاد شد
زاهدان - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان به عنوان دستگاه برتر در استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) معرفی شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، در رتبه بندی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت این اداره کل به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.


بر اساس این گزارش، هدف اصلی از راه اندازی این سامانه شفافیت بیشتر مخارج، هزینه ها و همچنین خرید و دریافت خدمات و محصولات بهتر است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات و دستگاه های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمامی معاملات خود اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را در بستر سامانه مذکور به انجام رسانند.
7316**3213

افزودن نظر