ویدئو / آشنا: مصوب بود که دی‌ماه ۹۶ را به خشونت بکشند

ویدئو / آشنا: مصوب بود که دی‌ماه ۹۶ را به خشونت بکشند
«حسام‌الدین آشنا» مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، با حضور در ایسنا درباره تجمعات گسترده دی‌ماه سال گذشته سخن گفت. او می‌گوید نحوه برخورد با این تجمعات را پخته‌تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید در دی ۹۶ یک نفر ایستاد و مسئولیت برعهده گرفت و ماجرا مدیریت شد، وگرنه برنامه، اسقاط دولت بود.

تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی / خبرنگار: سارا سبزی، محمدرضا نورمحمدیان

رسانه

افزودن نظر