مناطق کم برخوردار محور اصلی توزیع کالاهای اساسی هستند

مشهد- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در چارچوب تنظیم بازار و ممانعت از فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه محور اصلی توزیع کالاهای اساسی حاشیه شهر مشهد و مناطق کم برخوردار در سطح استان خواهند بود.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، علی رسولیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس دستور استاندار خراسان رضوی کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم در این استان تامین شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.


وی ادامه داد: بر این اساس آنچه و در حیطه اختیارات و توانمندیهای خراسان رضوی برای توزیع کالاهای اساسی 'کمیته توزیع کالا' با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. این کمیته افراد نیازمند و دهکهای پایین جامعه را شناسایی می کند و بر اساس اختیارات استانی و در تعامل با واحدهای تولیدی یک کانال توزیع مشخص تعریف می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طرح مشخصی برای توزیع کالا در استان در دست تهیه و بر این اساس قرار است کمکهای نقدی به دهکهای پایین جامعه ارائه شود.
وی افزود: بر اساس مکاتبات استاندار خراسان رضوی با هیات دولت، درخواست شد این استان سهم بیشتری از کالاهای اساسی داشته باشد تا در ایام محرم و صفر توزیع کالای بیشتری در خراسان رضوی صورت گیرد و از این حیث دهکهای پایین دچار مشکل نشوند.
رسولیان ادامه داد: به منظور تنظیم بازار از چند هفته پیش توزیع مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و همچنین گوشت گرم در خراسان رضوی آغاز شده است.
خراسان رضوی شش میلیون 400 هزار نفر جمعیت دارد.
7489/1858

افزودن نظر