چرا برق این روزها بیشتر قطع می شود؟

کمتر نقطه ای از کشور است که در ۲۰ روز نخست تیرماه، طعم قطعی برق را نچشیده باشد و این مسئله موجب شد تا مردم واکنش های متفاوتی را نسبت به قطعی های ملموس برق امسال نسبت به وضعیت سالهای گذشته، داشته باشند.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، با وجود تأکید چند ده باره مسئولان وزارت نیرو در روزهای منتهی به تابستان و همچنین روزهای گذشته از تیرماه، مبنی بر ضرورت صرفه جویی حداقل 10 درصدی مصرف برق از سوی مشترکان خانگی، باز هم این میزان صرفه جویی محقق نشد و مصرف برق کشور در 20 روز گذشته از نخستین ماه تابستان، بارها از سقف ظرفیت عملی تولید برق کشور عبور کرد و به عبارتی وارد محدوده قرمز شد.

کمتر نقطه ای از کشور است که در 20 روز نخست تیرماه، طعم قطعی برق را نچشیده باشد و این مسئله موجب شد تا مردم واکنش های متفاوتی را نسبت به قطعی های ملموس برق امسال نسبت به وضعیت سالهای گذشته، داشته باشند.

به سطح شهر تهران رفتیم و با برخی از شهروندان تهرانی در این خصوص به گفت وگو پرداختیم. در این گفت وگو که گزیده آن در فایل ویدئویی زیر قابل مشاهده است، موضوعاتی چون "دلیل قطعی های برق"، "اگر جای وزیر نیرو بودید" و "نظر مردم در خصوص برق هسته ای" مطرح شده است.

انتهای پیام/

رسانه

افزودن نظر