طرح استحصال آب در تصفیه خانه شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا اجرا می شود

طرح استحصال آب در تصفیه خانه شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا اجرا می شود
اصفهان- طرح استحصال آب در تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا با هدف رفع چالش آب در این شهرک اجرا می شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، استحصال آب شامل استفاده مجدد از پساب در شهرک ها و نواحی صنعتی بمنظور حفظ منابع آب، حل بحران های زیست محیطی ناشی از ورود فاضلاب به محیط و بهره برداری از منابع آب غیر متداول است.


به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، تامین آب یکی از چالش های اصلی شهرک صنعتی رنگسازان است که مطالعات طرح استحصال آب در تصفیه خانه این شهرک با هدف رفع چالش مذکور در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: با اقدام هایی مانند مانند راه اندازی مدول 2 تصفیه خانه شهرک با ظرفیت هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز، خط انتقال پساب شهری شهرضا با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه به تصفیه خانه این شهرک، حفاری مجدد 2 چاه موجود در شهرک و افزایش آبدهی چاه ها از یک به 10 لیتر بر ثانیه، بخشی از این چالش رفع شده است.
محمد جواد بگی افزود: با اجرای طرح استحصال آب در تصفیه خانه این شهرک و همچنین پیش بینی افزایش دبی خط لوله شهری ورودی از شهرضا به 60 لیتر بر ثانیه، چالش مذکور بطور کامل رفع می شود.
وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد آب مورد نیاز فضای سبز این شهرک از طریق تصفیه خانه صنعتی تامین می شود، گفت: در این شهرک با توسعه تصفیه خانه صنعتی و بهره برداری از مدول 2 آن، گام های مهمی در جهت تامین آب شهرک و حفظ محیط زیست برداشته شده است.
وی ادامه داد: با این کار علاوه بر جلوگیری از ورود پساب صنعتی شهرک و آلوده سازی محیط زیست، از تصفیه پساب های صنعتی و شهری بیش از 50 هکتار فضای سبز شهرک آبیاری می شود.
وی از اجرای طرح فیبر نوری در این شهرک خبر داد و گفت: بیش از یکهزار هکتار از مساحت این شهرک در حال اجرای فیبر نوری است.
*** رتبه نخست شهرک صنعتی رنگسازان در واگذاری زمین
بگی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای شهرک صنعتی رنگسازان در جذب سرمایه گذار گفت: این شهرک سال گذشته از نظر حجم واگذاری زمین، رتبه نخست را در کشور کسب کرد.
وی افزود: بدون شک بدلیل این حجم از واگذاری، نیازمند تامین امکانات زیر ساختی مناسب برای سرمایه گذاران هستیم که می تواند گام مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال منطقه باشد.
شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا با بیش از یکهزار فرصت شغلی ایجاد شده در کیلومتر 60 جاده اصفهان واقع شده است.
مصوبه دولت جهت تاسیس این شهرک در اسفند 1371 در 91 هکتار صادر شده است.
ت/3011 / 6022

افزودن نظر