ویدئو / منبعی تمام‌نشدنی برای کسب انرژی

ویدئو / منبعی تمام‌نشدنی برای کسب انرژی
یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرمایش زمین، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی است. در این ویدئو، میزان استفاده کشوری پیشرو نظیر آلمان را با آنچه در ایران صورت گرفته مقایسه خواهیم کرد و پروژه‌ای در مراکش به شما معرفی خواهد شد.

رسانه

افزودن نظر