سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در استان‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند

رئیس هیئت عامل ایدرو اعلام کرد: این سازمان سرمایه گذاری های صنعتی در استان ها با اولویت مناطق محروم را در سال جاری آغاز خواهد کرد.

محمد باقر عالی در دیدار با نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از الزامات تحقق راهبرد سال مقام معظم رهبری دقت ویژه در نحوه بهینه سرمایه گذاری ها و مصارف منابع است، تاکید کرد: ایدرو سرمایه گذاری‌های استانی خود را با اولویت مناطق محروم و با امکان سنجی های اقتصادی روزآوری شده و تعریف شیوه اشتراکی همکاری بین بخشی با سرمایه گذاران بومی بخش خصوصی و نیز تعامل دستگاه‌های دولتی همکار انجام می‌دهد.

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این شیوه همکاری را در راستای اقدامات حمایتی و توانمندسازانه ایدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای تسهیلگر دوشادوش بخش خصوصی برای رفع نگرانی از مخاطرات سرمایه گذاری‌های خاص به ویژه در حوزه صنایع نوین و فناوری‌های نو برشمرد.

افزودن نظر