اقدامات وزارت اقتصاد برای تحقق «جهش تولید»

وزیر اقتصاد اظهار کرد: جهش تولید در بستر محیط با ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق جهش تولید، طی بخشنامه ای در تاریخ پنجم فروردین امسال، ضمن ابلاغ فهرست اقدامات در چارچوب پنج محور "تأمین مالی"، "تقویت سرمایه گذاری"، "توسعه تجارت خارجی"، "بهبود محیط کسب و کار" و "انضباط مالی و مولدسازی دارایی های دولت" به معاونان وزیر، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها و روسای سازمان های وابسته و تابعه این وزارتخانه، از آنان خواست در این خصوص، با حداکثر اهتمام نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شامل اهداف، گام ها و معیار های ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
در بخشنامه وزیر اقتصاد تأکید شده است: جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد و دستیابی به آن در گرو تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره‎های تولید، تشویق سرمایه گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید است.
در راستای جهش تولید باید دارایی ها و منابع دولت را به کارا ترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کرد، نظام‎های بانکی، بیمه ای و گمرکی را باید در خدمت تولید و تجارت درآورده و نظام مالیاتی با همین نگاه بازآرایی شود.
برای به جهش درآوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرد و مفهوم اقتصاد هوشمند در همین ارتباط تعریف و اجرا شود، اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگنا های اقتصادی است.

افزودن نظر