عضو تعاونی مصرف کارکنان دولت در کردستان:

تورهای یک روزه با هدف آشنایی دانشجویان با کار و تولید برگزار می شود.

ایسنا/کردستان عضو تعاونی مصرف کارکنان دولت در کردستان گفت: تورهای یک روزه ترویجی آموزشی با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه و جهاد دانشگاهی و اداره کل تعاون، کار و رفاه استان کردستان برای دانشجویان برگزار شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، ابوبکر یاره در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در جریان تورهای آموزشی _ دانشجویی که به منظور الگوبرداری و آشنایی دانشجویان استان کردستان با شرکت‌های تعاونی برگزار می شود، چندین بازدید از شرکت‌های تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین چندین تعاونی در حوزه صنایع دستی و قالی بافی و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به عمل آمده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این تورها افزود: آشنایی دانشجویان با کسب و کارهای دانشجویی و الگوبرداری از نمونه‌های عینی و اجرایی کردن آنها در شهر سنندج هدف اصلی برپایی این تورهای ترویجی است.

عضو تعاونی مصرف کارکنان دولت در خصوص عملکرد شرکت‌های تعاونی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرکت تعاونی دانشجویی، در دانشکدە منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاە رازی کرمانشاە در کنار تولید قارچ و زعفران، در حوزه پرورش بوقلمون و گل و گیاه نیز فعالیت می‌کردند.

به گفته وی، بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشکدە کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، در زمینەهای تولید قارچ، زعفران و پرورش گل و گیاە و بوقلمون مشغول به فعالیت بودند؛ همچنین حدود 65 نفر در تعاونی صنایع دستی و قالی بافی این استان مشغول به کار هستند.

انتهای پیام

افزودن نظر