پیش‌بینی 8480 میلیارد تومان برای بازپرداخت وام‌‌های خارجی

براساس لایحه بودجه 99 کل کشور در بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مبلغ 8480میلیارد تومان برای بازپرداخت وام‌های خارجی در نظر گرفته شده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، بودجه کل کشور به مبلغ 1988 تریلیون تومان امروز از سوی رئیس جمهور برای تصویب تقدیم مجلس شد که از این بودجه 1483 تریلیون تومان معادل 74.5درصد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها و مؤسسات به صورت جمعی خرجی خواهد بود و در واقع دولت مدیریت چندانی در آنها ندارد و بودجه عمومی دولت شامل 24.5درصد بقیه ارقام بوجده می‌شود که از دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت تشکیل شده است.

در جدول شماره 2 خلاصه منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه برای بازپرداخت وام‌های خارجی در سال آینده 8480 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی مانند  اوراق مشارکت مبلغ 63 هزار و 76 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین وجوه اداره شده که از سوی شرکت‌های دولتی با منابع داخلی بانک‌ها مخلوط شده و به صورت تسهیلات ارزان قیمت  به بخش‌های مورد نظر اقتصادی تعلق می‌گیرد به مبلغ 388 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/ب

افزودن نظر