تهاتر اراضی تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مسکن مهر و ملی

وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری صرف تکمیل مسکن مهر و طرح اقدام ملی تامین مسکن کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی وزیربنایی و تکمیل واحد های مسکن مهر طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن اقداماتی را به عمل آورد.
بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند.
در اجرای ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد های مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین های اجاره ای ۹۹ ساله متعلق به خود هستند.
منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت ها نزد خزانه داری کل کشور صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی همچنین مجاز است زمین های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال در قرارداد هایی با بانک های عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آن ها قرار دهد و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرح ها کند.
از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه با بانک های عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح های صدالذکر این بند اختصاص دهد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

افزودن نظر