اینترنت چند استان برقرار شد

بررسی های ایسنا نشان می‌دهد اینترنت خانگی در چند استان کشور برقرار شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، گزارش واصله از خبرنگاران ایسنا در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، گلستان، یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری حاکی از برقراری اینترنتهای خانگی در این استانهاست، ایسنا در تلاش است در خصوص این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نماید.

ادامه دارد

افزودن نظر