کنترل تورم زیر ساخت لازم برای اجرای سیاست حذف صفر است

کنترل تورم زیر ساخت لازم برای اجرای سیاست حذف صفر است
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با حذف صفر از پول ملی گفت: این کار با کنترل تورم باید انجام شود، زیرا در غیر اینصورت ممکن است در سال‌های آینده مجبور به تکرار حذف صفر از پول ملی شویم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن فروزان فرد در رابطه با حذف صفر از پولی ملی گفت: هدف بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی ساده سازی محاسبات است که البته این موضوع درستی است، اما به شرط اینکه در سال های آینده مجدد مجبور به تکرار این سیاست نشویم.
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: برای اینکه دوباره در سال های آینده مجبور به تکرار این کار یعنی حذف صفر از پولی ملی نشویم لازم است که بستر های توسعه اقتصادی به گونه ای باشد که زمینه برای شکل گیری هیجانات تورمی مجدد در اقتصاد بوجود نیاید.
وی افزود: در صورتی که چند سال آینده به واسطه تورم بالا دوباره احتیاج به این کار وجود داشته باشد به معنای شکست خوردگی این سیاست است.
فروزان فرد با بیان اینکه در آمریکای جنوبی برخی کشور ها چند بار مجبور به حذف صفر از پولی ملی خود شده اند گفت: برای این کشور ها این اتفاق افتاده است، زیرا این کشور ها نتوانسته اند بستر های رشد اقتصادی متناسب با تورم را سازمان دهی کنند در صورتی که این سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی سیاست قابل درکی است و دلایل آن هم منطقی و روشن است ضمن اینکه در محاسبات روزمره مردم از این سیاست بهره می گیرند و مردم در محاسبات خود صفر های را حذف کرده اند.
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نگرانی این است که تدبیر لازم در زمینه کنترل تورم صورت نگیرد و دوباره در سال های آینده مجبور به تکرار این کار شویم.

افزودن نظر