یارانه نقدی شنبه واریز می‌شود

یارانه نقدی شنبه واریز می‌شود
یارانه نقدی مردادماه شنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مرحله یارانه نقدی مردادماه، ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ مرداد به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود و قابل برداشت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این صد و دومین مرحله از واریز یارانه نقدی در کشور است.

افزودن نظر