حضور قائم مقام یونیدو در تهران برای تداوم همکاری‌ها

حضور قائم مقام یونیدو در تهران برای تداوم همکاری‌ها
فیلیپ شولتس مدیر ارشد برنامه‌های توسعه‌ای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با حضور در تهران با معاونین وزارت صمت، وزارت کار و چند مسئول دیگر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح دیروز 22 مردادماه 98 ، فیلیپ شولتس مدیر ارشد برنامه های توسعه ای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در راس هیاتی عالیرتبه به منظور ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران کشور شد. رالف بردل مدیر منطقه ای یونیدو در حوزه ی آسیا و اقیانوسیه نیز در این ماموریت دوروزه حضور دارد.
مدیر ارشد برنامه های توسعه ای یونیدو عالیرتبه ترین مقام این سازمان بین المللی ست که از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون به ایران سفر می کند. هدف از سفر هیات ارشد یونیدو به ایران بررسی زمینه های موجود برای افزایش همکاری های فنی و توسعه ای در صنایع زیرساختی ایران می باشد.
سازمان یونیدو و ایران سابقه ی ۶ دهه همکاری برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی را در کارنامه مشترک خود دارند. پروژه ها و برنامه های نمایندگی سازمان یونیدو در ایران حوزه ها ی محیط زیست، ایجاد اشتغال پایدار، بهره وری انرژی و توسعه صنایع پاک را پوشش می دهد.

گفتنی است وزارت صنعت به عنوان معین یونیدو در ایران مسئول هماهنگی و ارتباط بین سازمان بین المللی یونیدو و سازمان ها و نهادهای اقتصادی ایران است.

حضور قائم مقام یونیدو در تهران برای تداوم همکاری ها

UNIDO Managing Director Visiting Iran

TEHRAN, 13 August 2019– Philippe Scholtes, the United Nations Industrial Development Organization’s (UNIDO) Managing Director and Ralf Bredel the Chief of Asia and Pacific Region have arrived for a 2-day visit to Iran. During the mission to Iran, Philippe Scholtes will meet Government officials, donors and the UN community.

The Managing Director of UNIDO Philippe Scholtes is the most senior official of UNIDO who has visited Iran since 2008. The Purpose of UNIDO high-ranking mission to Iran is to enhance the technical assistance cooperation between Iran and UNIDO within the framework of UNIDO Country Programme for Iran (2017-2022).

Iran and UNIDO has been partners for promoting sustainable and inclusive development in Iran for six decades since 1966. UNIDO Iran’s office projects and programmes cover mostly areas such as environmental protection, resource efficiency, green industry and employment which are also among national industrial development priorities in the Sixth Five-Year Economic, Cultural, and Social Development Plan for 1396-1400 (2016 – 2021).

افزودن نظر