کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دار به ۱۲۶۲ واحد

کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دار به ۱۲۶۲ واحد
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به اینکه تعداد بنگاه‌های مشکل دار در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان اسفند ماه ۹۷ کاهش یافته است گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار در اسفند ماه ۹۷ از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری درباره تعداد بنگاه های مشکل دار در سه ماهه اول سال جاری گفت: تعداد بنگاه های مشکل دار در سه ماهه اول سالجاری نسبت به پایان اسفند ماه سال ۹۷ کاهش یافته است و از ۱۳۵۱ بنگاه در اسفند ۹۷ به ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار رسیده است. تعداد کارگران در بنگاه های مشکل دار حدود یکصدو چهل هزار نفر می باشد.
وی ادامه داد: وزارتخانه های صادر کننده مجوز برای بنگاه ها ی اقتصادی می بایستی در حل و فصل مشکلات بنگاه ها اهتمام نمایند. کارفرمایان، سهامداران، مدیران و کار آفرینان می بایستی نسبت به حل مشکلات بنگاه های تحت مسئولیت خود اقدام و رفع مشکل نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها و پایداری تولید وتثبیت اشتغال اهتمام ویژه نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی را دارد.
یاوری گفت:در سه ماهه اول سال جاری با حمایت از حدود بیش از چهار صدو هفتاد بنگاه حدود یکصد هزار فرصت شغلی تثبیت گردیده است.
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اعلام کرد: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها در شرایط اقتصادی فعلی می بایستی بیش از پیش در حل و فصل مشکلات بنگاه ها اهتمام نمایند و حتی المقدور جلسات کارگروه ها با حضور ذینفعان در محل بنگاه های اقتصادی مشکلدار برگزار نسبت به حل و فصل مشکلات به صورت میدانی و عملیاتی اقدام نمایند.
در سال ۹۷ کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها بیش از دو هزار جلسه برای بررسی و رسیدگی به وضعیت بنگاه ها تشکیل داده اند. تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری هم اکنون حدود ۲۶۲ هزار نفر می باشد.

افزودن نظر