استفاده ۶۷ هزار نفرازتسهیلات مشاغل خانگی

استفاده ۶۷ هزار نفرازتسهیلات مشاغل خانگی
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه تزریق پول در بنگاه‌ها به تنهایی کارگشا نیست و باید تقاضای کل را تحت تاثیر قرار دهیم، گفت: طرح طراوت زنجیره‌ای از ابتدا تولید تا مرحله اصناف که مرحله توزیع است تعریف شده و این طرح دو هفته است که آغاز به کار کرده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری امروز در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در وزارت کار گفت: اولین جلسه ستاد هماهنگی توسعه مشاغل خانگی در سال جاری و دومین جلسه کلی این ستاد امروز تشکیل شد که گزارشی از فعالیت های اشتغال ارائه شد.
وی گفت: با استفاده از روش شبکه سازی، برند سازی و مفاهیم جانبی در زمینه اشتغال مشاغل خانگی با استفاده از شبکه تسهیل گری و مشورت و راهنمایی جهاد دانشگاهی با صدور گواهی رسمی مشاغل خانگی ایجاد شده است.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه صدور گواهی رسمی مانند بهداشت، مشکلاتی وجود داشت که فی المجلس در این جلسه با وزیر بهداشت صحبت شد که وزیر بهداشت نیز دستور داد ظرف مدت کوتاهی دستورالعمل مشاغل غذایی خانگی را به ستاد ساماندهی ارائه کنند. در این زمینه چندسالی بود که مشکل وجود داشت.

* سقف تسهیلات مشاغل خانگی افزایش یافت

وی گفت: سال گذشته ۲۷۰ هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردند که ۶۷ هزار نفر تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده کرده و سقف این تسهیلات برای کارفرمایان که بتوانند ۱۵ نفر را به کار گیرند، ۱۰۰ میلیون تومان است و در این جلسه از بانک مرکزی خواستیم سقف تسهیلات از سرانه هر نفر ۶.۶ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد.
شریعتمداری گفت: تاکنون در قالب مشاغل خانگی برای ۹۲.۵ هزار نفر شغل ایجاد شده و این ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال به ویژه برای زنان سرپرست خانوار به شمار می رود.
به گفته وی در یک کار آزمایشگاهی با جهاد دانشگاهی ۶ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال با کمک ستاد امور زنان ریاست جمهوری ایجاد شد همچنین در این جلسه مطرح شد که با توجه به محدودیت منابع این تسهیلات برای افراد شاغل دولتی استفاده نشود بلکه اولویت برای کسانی باشد که شغل ندارند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد افزایش سقف فردی تسهیلات خانگی از رقم ۶.۶ میلیون به ۱۰ میلیون تومان برای طرح شورای عالی پول واعتبار مطرح می شود، اما بانک ها با محدودیت منابع مواجه هستند و از طرفی تکالیف بودجه ای برای تسهیلات سیل و زلزله برای آن ها تعریف شده است.

افزودن نظر