همکاری عملی و تبادل دانش برای توسعه پایدار لازمه تامین صلح و رفاه برای همه است

همکاری عملی و تبادل دانش برای توسعه پایدار لازمه تامین صلح و رفاه برای همه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست وزرای گروه آسیا و اقیانوسیه اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کار گفت: همکاری عملی و تبادل دانش برای توسعه پایدار از ضروریات تامین صلح و رفاه برای همه است.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که جهت شرکت ر در اجلاس 108 بین المللی کار به ژنو سفر کرده است، امروز در نشست وزرای کار  گروه آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت : 60 درصد جمعیت جهان با حدود ۴.۳ میلیارد نفر که بخش مهم نیروی کار جهان است، در این منطقه مستقر هستند. 

وی گفت: ما امروز در اینجا گردهم آمده ایم تا در مورد آینده کار سخن بگوییم و تشریک مساعی نماییم.دنیای کار همچنان دستخوش تغییرات و تحولات عمیق است. به منظور ترسیم آینده کاری که ما خواهان آن هستیم، لازم است نحوه اثرگذاری این گونه تغییرات بر محیط های کار خود را دریابیم. به رغم وجود تفاوت ها در منطقه، همه ما برای غلبه بر چالش هایی که این منطقه با آن دست به گریبان است و برای تحقق آینده کاری که ارمغان آن فرصت‌های کار شایسته و پایدار برای همه است، به همکاری با یکدیگر نیازمندیم. 

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در دوران تغییرات سریع به سر می بریم. نیروهای جدید دنیای کار را متحول می کنند. توسعه فن آوری، تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و جهانی شدن نشانه هایی از بروز ملی گرایی منفی در برخی نقاط جهان، محرک های اصلی تحولاتی هستند که مناطق مختلف را به شکل های متفاوت متاثر می سازند. 

فن آوری‌های نو به شدت دنیای کار را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای گوناگونی برای اقتصادها و کسب و کارها داشته است. از این رو همپا شدن با سرعت توسعه فن آوری و تجهیز نیروی کار با مهارت های لازم برای مشاغل در این عصر فن آوری امری حیاتی است. 

دستور کار انسان محور برای آینده کار، که در گزارش کمیسیون جهانی آمده است، موضوعی ارزشمند است که می تواند هدایت‌گر راهی به سوی تحقق رشد، عدالت و پایداری برای نسل های امروز و آینده باشد. 

وی افزود: موقعیت آسیا و اقیانوسیه به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی طی سال های اخیر تقویت شده است. نزدیک به دو سوم رشد جهانی مربوط به این منطقه است. از این رو تحولات منطقه  برای اقتصاد جهانی و تدوین سیاست‌ها در جای جای جهان حائز اهمیت است.

با وجود رشد اقتصادی در بسیاری موارد، فرصت‌های شغلی متناسب با میزان رشد تجربه شده ایجاد نمی شوند. بنابراین، ما با پدیدۀ رشد با اشتغالزایی ناکافی در برخی اقتصادها مواجه هستیم. 

شریعتمداری گفت : مطابق با گزارش اشتغال و چشم انداز جهانی، رشد نیروی کار از میزان اشتغالزایی در منطقه پیشی گرفته و در نتیجه تعداد افراد بیکار همچنان تا سال 2020 افزایش یافته و به ۷۲.۳ میلیون نفر خواهد رسید.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که رواج کار غیر رسمی در منطقه همچنان بالاترین میزان در سطح جهان است و مبتلا به نزدیک به 70 درصد کل کارگران است.  

اشتغال نقش اصلی در هدایت اقتصادها به سوی کاهش واقعی فقر ایفا می کند. مایلم تاکید نمایم که رشد اقتصادی فی نفسه نمی‌تواند قادر به کاهش فقر باشد، مگر آنکه به عنوان موتور اشتغال عمل نموده و ظرفیت لازم را برای ارائه کار شایسته به افراد ایجاد کند. در این خصوص، سیاست هایی که به بررسی پیدایش گسست بین رشد و اشتغال و بین رشد و تساوی می پردازد، به جبران این رشد بیکاری کمک خواهد کرد.  

وی افزود: برای دستیابی به آیندۀ کاری درخشان تر، توانمندسازی جوانان امری حیاتی است تا بتوانند استعدادهای بالقوه خود را به طور کامل شکوفا کرده و از فرصت های نوظهور منتفع شوند. لازم است از جوانان حمایت واقعی به عمل آید از جمله در زمینه هدایت گذار هر چه دشوار تر از مدرسه به کار. در دنیای کار درحال تغییر و تحول، احیای نظام های آموزشی، تربیتی و مهارت آموزی به منظور تامین موثر نیازهای مهارتی آینده ضروری است. 

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت : امروزه شاهد اقدامات یکجانبه و غیر قانونی و تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران  هستیم که به طور جدی حقوق بشر از جمله حق توسعه و حق کار را برای ملت ها به مخاطره می اندازد و مانعی آشکار بر سر راه تحقق اهداف سازمان بین المللی کار ، کارشایسته و عدالت اجتماعی است.

بنابر این ترویج و حمایت از چندجانبه گرایی و تکیه بر رویکردهای جمعی در ترسیم آینده کاری که خواهان آن هستیم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این تحریم های یکجانبه و خلاف مصالح بین المللی فرصت کار را از کارگران و کارفرمایان سلب کرده، ضمن از بین بردن فرصتها و امکان توسعه و سرمایه گذاری بیشتر، به دو رکن اصلی کار یعنی کارگر و کارفرما و خانواده هایشان و لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. این خود اعمال نوعی تروریسم اقتصادی است. عملی که مبتنی بر حقیقت نیست، بلکه تنها ناشی از قدرت برهنه و غیرانسانی یک به اصطلاح ابرقدرت است. 

وی افزود: همچنین لازم به ذکر است که منطقه ما مستعد بلایای طبیعی و به شدت دستخوش مسائل اقلیمی است. این امر می‌تواند چالش مهاجرت نیروی کار در منطقه را تشدید کند. 

در دنیای "جهانی شده" که مشکلات و چالش های یک کشور به سادگی و به سرعت می تواند به دیگر کشورها سرایت یابد، همکاری عملی و تبادل دانش برای توسعه پایدار از ضروریات تامین صلح و رفاه برای همه است. 

شریعتمداری تصریح کرد : دولت جمهوری اسلامی ایران برنامه ملی کار شایسته و نیز سیاست های اشتغال مربوطه را با بذل عنایت ویژه به چالش ها و فرصت های آینده کار در راستای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تصویب کرده است. برنامه مذکور با تشریک مساعی تمامی شرکای اجتماعی و نهادهای ذی ربط دولتی تدوین شده است. 

رشد مهارت ها، تقویت نهادهای کار، توانمندسازی شرکای اجتماعی، بهره مندی از پتانسیل جوانان، حمایت از بنگاه های اقتصادی، به خصوص شرکت های نوپا و دانش بنیان، و ترویج استانداردهای وی افزود: کار از جمله مهم ترین برنامه های کشور ایران برای ایجاد آینده ای درخشان تر برای مردم است. 

از آنجا که فن آوری ابزاری مهم برای اجرای توسعه پایدار است، دولت اهمیت فوق العاده ای برای نقش شرکت های نوپای فن آوری نوآورانه در اقتصادی قائل است و کوشیده است فضای مناسبی برای این گونه شرکت‌ها فراهم سازد. 

وی گفت : مایلم به استحضار برسانم که کشور من تجارب و دانش قابل توجهی در زمینه ترویج و حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان کسب کرده است و خوشحالم به اطلاع برسانم که کنفرانس نوآوری آسیا و اقیانوسیه 2019 طی روزهای 20 تا 22 خرداد 1398 با موضوع "شرکت های نوپای فن آوری برای توسعه پایدار" در تهران برگزار شد.

این رویداد فرصتی برای نمایش ابتکارات نوآورانه ترین شرکت های نوپای فن آوری، کشف پیشرفت های فن آورانه از سرتاسر منطقه آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن، و توسعه شراکت ها با دیگر کشورهای عضو بود، تا کشورهای منطقه بتوانند برای رویارویی با فرصت ها و چالش های بزرگ انقلاب چهارم صنعتی با یکدیگر به پیش بروند.

وی در پایان گفت : در این زمینه، دولت آمادگی خود را برای تبادل تجربه و دانش با کشورهای عضو منطقه اعلام می‌نماید. امیدوارم همکاری بین اعضای منطقه بتواند هرچه بیشتر تقویت شود تا آینده ای درخشان تر و شرایط کار شایسته در انتظار همه مردم باشد و توسعه پایدار در همه جا محقق شود.

انتهای پیام/ب

افزودن نظر