توافق دولت انگلیس با بانک ملت بر سر خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری

توافق دولت انگلیس با بانک ملت بر سر خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری
دولت انگلیس درباره خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری بابت اعمال غیرقانونی تحریم علیه بانک ملت کشورمان، با این بانک به توافق رسید.

پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس تحریم بانک ملت از سوی دولت انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد، دولت این کشور با بانک ملت کشورمان بر سر درخواست خسارت ۱.۶ میلیاردی به توافق رسید.

ادامه دارد

افزودن نظر