مجمع عمومی ایران کیش برگزار شد

مجمع عمومی ایران کیش برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش روز شنبه بیست و نهم خردادماه برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ این شرکت در روز شنبه بیست و پنجم خرداد ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت ارا (۸۹/۳۰ درصد) در مجموعه فرهنگی تلاش (وزارت کار) برگزار شد.

بعد از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۷ تصویب و از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱۶۵ ریال به ازای هر سهم سود تقسیم شد.

ضمناً مبلغ ۵ میلیارد ریال نیز به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شد.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

افزودن نظر