کاهش نرخ بیکاری در نروژ و فنلاند

کاهش نرخ بیکاری در نروژ و فنلاند
آمارهای جدید از کاهش نرخ بیکاری در کشورهای اسکاندیناوی حاکی است.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، در ماه آوریل، نرخ بیکاری در فنلاند با ۰.۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸ درصد رسیده است. شمار بیکاران در این کشور با ۱۳ هزار نفر کاهش به ۲۲۰ هزار نفر در ماه آوریل رسیده است و در همین مدت، شمار افراد شاغل با ۲۹ هزار نفر افزایش به ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر رسیده است.

طی این مدت نرخ مشارکت با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۶.۴ درصد رسیده است و نرخ اشتغال با افزایش ۱.۱ درصدی به ۷۱.۲ درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله فنلاندی به ۲۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط نرخ بیکاری در فنلاند در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۶.۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به می ۱۹۹۴ با ۱۹.۹ درصد و پایین‌ترین نرخ ثبت شده نیز متعلق به سپتامبر ۱۹۶۱ با ۰.۷ درصد بوده است.

در نروژ نیز نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به آوریل در شرایطی به ۳.۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سه ماهه منتهی به ژانویه، نرخ بیکاری در این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این نرخ بیکاری که پایین‌تر از برآورد قبلی کارشناسان است، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی پنج سال اخیر نیز محسوب می‌شود.

طی این مدت شمار بیکاران نروژی با ۶۰۰۰ نفر کاهش به ۹۸ هزار نفر رسیده و این در حالی است که با افزایش ۱۲ هزار نفری شمار شاغلان، ۲ میلیون و ۷۱۷ هزار نفر در این کشور شاغل هستند.

متوسط نرخ بیکاری در نروژ در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۶۶ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ژانویه ۲۰۱۶ با ۵.۱ درصد و پایین‌ترین نرخ ثبت شده نیز متعلق به اکتبر ۲۰۰۷ با ۲.۴ درصد بوده است.

انتهای پیام

افزودن نظر