شباهت «مغزهای کوچک زنگ‌زده» با کتابم را پیگیری می‌کنم

مهدی افروزمنش گفت: قصد دارم موضوع تشابه فیلم «مغزهای کوچک زنگ‌زده» را با کتابم «سالتو» پیگیری کنم و مخاطب سخنان بنده جامعه کتابخوان و رمان‌خوانی است که مسئله کپی‌رایت برایش اهمیت دارد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید