ترجمه‌ «تاریخ فلسفه» ویلیام ساهاکیان بدون‌لهجه انجام شد

حمیدرضا بسحاق می‌گوید ترجمه کتاب «تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز» اثر ویلیام ساهاکیان را بدون لهجه و انجام کارهایی که برخی مترجمان فلسفه انجام می‌دهند، به سرانجام رسانده است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید