بررسی زندگی شهید راه علم/چرا دین و دانش در غرب مقابل هم ایستادند؟

کندوکاو در زندگی اندیشمندانی چون «جوردانو برونو» و مطالعه کتاب‌هایی چون «پاپ و مرتد» دربردارنده پاسخ سوالاتی از این دست هستند که چرا علم و دین در تمدن غرب مقابل یکدیگر ایستادند.
ادامه مطلب...

معامله اروپا با یهودیان/ آیا زیاده‌خواهی غربی‌ها پایانی دارد؟

بررسی صفحات منابع مربوط به نسل‌کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم موید این‌ نکته هستند که سیاست جنایتکاران نازی از ابتدا حذف فیزیکی یهودیان اروپا نبوده بلکه این سیاست از تخلیه به تصفیه تبدیل شد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید