فیلم کوتاه «ما به هم ربط داریم»

بیرون از دنیای ارتباطاتِ شلوغِ ابزارهای دیجیتال، ما عمیقا به هم ربط داریم. بعد از دیدن این فیلم کوتاه سرتان را بلند کنید و نگاه کنید که چقدر از اتفاقاتی که دلیل رابطه شما با اطرافیانتان هستند را ندیدید؟
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید