اکران عمومی رالی ایرانی ۲ به نفع سیل زدگان

فرزاد حسنی، نیما شاهرخ شاهی، متین ستوده در اکران رالی ایرانی 2

فرزاد حسنی، نیما شاهرخ شاهی، متین ستوده در اکران رالی ایرانی 2
اکران مردمی فیلم رالی ایرانی 2 در پردیس ملت به نفع سیل زدگان اجرا شد. فرزاد حسنی، نیما شاهرخ شاهی، متین ستوده، سمیرا حسنپور و.. از شرکت کنندگان این مراسم اکران بودند

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، رالی ایرانی2,متین ستوده,سمیرا حسنپور,سمیرا حسینی

رالی ایرانی2,فرزاد حسنی,سیل زدگان
فرزاد حسنی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسینی
سمیرا حسینی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسنپور,سمیرا حسینی
سمیرا حسینی و سمیرا حسنپور در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,متین ستوده,سمیرا حسنپور
متین ستوده و سمیرا حسنپور در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,متین ستوده
متین ستوده در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,نیلوفر رجائی فر
نیلوفر رجائی فر در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسنپور
سمیرا حسنپور در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,نیما شاهرخ شاهی

رالی ایرانی2,امیرعباس گلاب
نیما شاهرخ شاهی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,متین ستوده,سمیرا حسینی
متین ستوده و سمیرا حسینی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسنپور,
سمیرا حسنپور در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسینی
سمیرا حسینی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسینی
سمیرا حسینی در اکران عمومی رالی ایرانی 2

رالی ایرانی2,سمیرا حسنپور
سمیرا حسنپور در اکران عمومی رالی ایرانی 2

ترلان پروانه، نگار جواهریان و بازیگران دیگر در جشنواره جهانی فجر


عکاس: شهاب اسدی

افزودن نظر