حضور بازیگران در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

زیبا کرمعلی، المیرا دهقانی، فرشته حسینی و... در جشنواره فجر

زیبا کرمعلی، المیرا دهقانی، فرشته حسینی و... در جشنواره فجر
روز چهارم جشنواره جهانی فجر با حضور تعداد زیادی از بازیگران در سینما چهارسو برگزار شد. المیرا دهقانی، زیبا کرمعلی، فرشته حسینی، ستاره اسکندری، نگار جواهریان و... از چهره های مطرح حاضر در جشنواره بودند. عکس های سیمرغ را در ادامه ببینید

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، فرشته حسینی,جشنواره جهانی فجر
فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

نگار جواهریان,جشنواره جهانی فجر
نگار جواهریان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

زیبا کرمعلی,جشنواره جهانی فجر
زیبا کرمعلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

المیرا دهقانی,جشنواره جهانی فجر
المیرا دهقانی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

ستاره اسکندری,جشنواره جهانی فجر
ستاره اسکندری در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

پوران درخشنده,جشنواره جهانی فجر
پوران درخشنده در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

بهناز جعفری,جشنواره جهانی فجر
بهناز جعفری در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

تینا پاکروان,جشنواره جهانی فجر
تینا پاکروان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

سوگل قلاتیان,جشنواره جهانی فجر
سوگل قلاتیان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

ندا جبرائیلی,جشنواره جهانی فجر
ندا جبرائیلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

المیرا دهقانی,جشنواره جهانی فجر
المیرا دهقانی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر
فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

نگار جواهریان,جشنواره جهانی فجر
نگار جواهریان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

زیبا کرمعلی,جشنواره جهانی فجر
زیبا کرمعلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر


عکاس: شهاب اسدی

افزودن نظر