تهیه کننده «رحمان 1400» برای نمایش نسخه اصلاح نشده پاسخ دهد

تهیه کننده «رحمان 1400» برای نمایش نسخه اصلاح نشده پاسخ دهد
مدیرکل دفتر سینمای حرفه ای درباره توقف فیلم سینمایی «رحمان 1400» گفت: فعلا از نظر حقوقی پخش کننده و تهیه کننده باید پاسخگوی این اتفاق باشند و ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، محمدرضا فرجی درباره تاخیر در توقف «رحمان 1400» توضیحاتی ارایه داد و افزود: در مورد همه فیلم های سینمایی که پروانه نمایش می گیرند بنای ما بر حرفه ای بودن تهیه کننده و پخش کننده است و تاکید دارم در طول سال‌هایی که در این سمت کار می کنم چنین اتفاقی نیفتاده بود و همه تهیه کننده ها و پخش کننده ها به دلیل اهمیت موضوع قوانین را رعایت می کنند.


وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بازرسان سازمان سینمایی معمولا به صورت تصادفی در سالن های سینمایی حضور پیدا می کنند در اکثر سالن ها همان نسخه ای از فیلم «رحمان 1400» که مورد تایید ما بوده و اصلاحات کامل در آن انجام شده، نمایش داده شده است.
فرجی ادامه داد: متاسفانه در هفته اخیر متوجه شدیم در برخی از سالن های سینما نسخه ای که به صورت کامل اصلاح نشده بود اکران شده است.
مدیرکل دفتر سینمای حرفه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این اشتباه متوجه چه فردی است؟ گفت: فعلا از نظر حقوقی پخش کننده و تهیه کننده باید پاسخگوی این اتفاق باشند و ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم.
فرجی تاکید کرد: انتظار ما بر اخلاق حرفه ای بودن تهیه کنندگان، پخش کنندگان و حتی کارگردان فیلم ها در اجرای ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی مصوب است و سینما نباید به خاطر یک سهل انگاری دچار آسیب شود.
اکران فیلم «رحمان 1400» طبق مفاد ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم از شب گذشته متوقف شده است.
فراهنگ**9012**3009

افزودن نظر