رویدادهای خبری بیست و یکم شهریور ماه در خراسان رضوی

مشهد- بازدید وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از پروژه آزادسازی کشف رود از جمله رویدادهای خبری روز یکشنبه بیست و یکم شهریور ماه 1395 در مشهد است.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، نشست خبری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در خصوص تحولات منطقه و شست خبری رئیس بهزیستی شهرستان مشهد با موضوع عید سعید قربان نیز امروز برگزار می شود.


مناظره دکتر زهره الهیان و منیره صبوری مسئول دفتر سیاسی کارگزاران سازندگی در خراسان رضوی با موضوع بررسی مسائل زنان و جایگاه این قشر در برنامه ششم از دیگر رویدادهای خبری امروز است.
نشست خبری معاون برنامه ریزی فرمانداری مشهد با موضوع سرشماری نفوس و مسکن 1395 مشهد نیز امروز انجام می شود.
دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 37681062 و 37681061 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع داده یا به شماره نمابر 37681060 ارسال کنند.
گزارش رویدادهای خبری به همراه گزارش تصویری آنها و اخبار متنوع دیگر، در سایت استانی ایرنا به نشانی اینترنتی http://www.irna.ir/rkhorasan منتشر می شود.
7496/6012

افزودن نظر