تسلیت المیرا شریفی مقدم به اهالی خبر

واکنش المیرا شریفی مقدم به درگذشت قاسم افشار

واکنش المیرا شریفی مقدم به درگذشت قاسم افشار
المیرا شریفی مقدم در اینستاگرام، به خبر درگذشت قاسم افشار واکنش نشان داد.

به گزارش گروه فرهنگی ایمان نیوز، المیرا شریفی مقدم نوشت:

قاسم افشار گوینده پیشكسوت خبر رادیو و تلویزیون براثر سكته قلبی درگذشت. روحش شاد. تسلیت میگم به خانواده محترم افشار و تمام همكارانم در عرصه خبر

واکنش المیرا شریفی مقدم به درگذشت قاسم افشار

واکنش المیرا شریفی مقدم به درگذشت قاسم افشار


افزودن نظر